Arvostelutyypit

SuomiArvosteluissa on erilaisia menetelmiä, joita kuluttajat voivat käyttää jättäessään arvostelun. Yleisimmät tavat ovat orgaanisin keinoin tai kutsun kautta. Jokainen voi jättää arvostelun, vaikka sinulla ei olisi käyttäjätiliä. Nämä ovat kahdenlaisia arvosteluja, joita meillä on arvostelualustallamme.

Orgaaniset arvostelut kuluttajilta

Suurin osa arvosteluistamme tulee kuluttajilta. Nämä ovat käyttäjiä, jotka ovat ostaneet tuotteen tai palvelun yritykseltä ja haluavat jättää mielipiteensä. Nämä ovat aina käyttäjiä, jotka rekisteröityvät alustallemme ja jättävät arvostelun stimuloimatta ulkoisesta lähteestä.

Nämä arvostelut kirjoitetaan spontaanisti kuluttajien toimesta, jotka ovat ostaneet tuotteen tai palvelun. He päättävät itse jakaa kokemuksensa alustalla ilman yrityksen puuttumista. Ne ovat arvokkaita käyttäjälle, koska:

 

  • Vapaaehtoinen: Päätös jättää arvostelu on täysin kuluttajan käsissä.
  • Uniikki Kokemus: Yrityksellä ei ole ulkoista kannustinta tai etua, joka vaikuttaisi kuluttajan päätökseen kirjoittaa arvostelu.
  • Aitous: Tyypillisesti näitä arvosteluja pidetään erittäin aitoina, koska ne syntyvät kuluttajan aidosta motivaatiosta jakaa kokemuksiaan, oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia.

Arvostelut yrityksen kutsusta

Yritykset SuomiArvosteluissa voivat lähettää kutsuja asiakkailleen jättämään arvostelun. Näitä käyttäjiä stimuloidaan yrityksen toimesta jättämään arvostelu alustallemme. Tämä on myös sallittua, kunhan arvostelut ovat reiluja ja objektiivisia.

Tässä skenaariossa yritykset aktiivisesti rohkaisevat asiakkaitaan jättämään arvostelu lähettämällä heille kutsuja. Tämä rohkaisu on yrityksen suora aloite saada palautetta tuotteistaan tai palveluistaan. Ne määritellään seuraavilla arvoilla:

  • Pyydetty: Yritys lähettää kutsuja pyytäen asiakkaita arvioimaan kokemuksiaan.
  • Kontrolloitu: Vaikka yritykset voivat muistuttaa asiakkaita jättämään arvostelun, on tärkeää varmistaa, että prosessi pysyy puolueettomana eikä vaikuta arvostelujen sisältöön.
  • Reiluus ja Objektiivisuus: On ratkaisevan tärkeää, että nämä pyydetyt arvostelut säilyvät mahdollisimman puolueettomina. Yritysten ei tule vaikuttaa arvostelujen luonteeseen, varmistaen, että asiakkaat voivat vapaasti antaa rehellistä palautetta.