Suomalaisten autojen elinikä 22 v - ostopäätökseen vaikuttavat tekijät

Suomalaisten autojen elinikä 22 v - ostopäätökseen vaikuttavat tekijät
Autopalvelut

Suomalaisen autokannan keski-iästä on uutisoitu jo useina vuosina ja nyt se on jälleen ennätyslukemissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiset haluavat pitää autoja pidempään ja uusia autoja myydään vuosi vuodelta vähemmän. Lähivuosina uusia autoja on rekisteröity tuhatta kuluttajaa kohti noin 18 vuosittain ja autojen elinikä voi olla jopa 22 vuotta.

Korkeaksi nousevalle keski-iälle on monia syitä. Kuluttajat harkitsevat taloudellisesti epävarmoina aikoina uuden auton hankintaa pidempään ja huollattavat mieluummin vanhaa ajoneuvoaan niin pitkään kuin mahdollista. Kuluttajat pohtivat useita eri ominaisuuksia ennen auton ostamista, jotta he voivat valita itselleen sopivan ja laadukkaan ajoneuvon.

Uudeltakin autolta toivotaan pitkää ikää ja toisaalta myös ajoneuvon jälleenmyyntiarvo huolettaa - teknologia kehittyy nimittäin koko ajan, myös ajoneuvojen kohdalla. Hankintapäätöksen tekoa saatetaan venyttää pitkäänkin, koska uusien ja innovatiivisten automallien hintojen toivotaan laskevan ja toisaalta niidenkin pelätään pian jäävän vieläkin kehittyneempien mallien jalkoihin. Millaisia ominaisuuksia kuluttajat sitten miettivät autokauppoja tehdessään varmistaakseen, että ajoneuvo on varmasti viisas sijoitus?

Ajoneuvon käyttötarkoitus huomioidaan aina

Autoja hankitaan erilaisiin tarkoituksiin, pitkistä työmatkoista koko perheen kulkemiseen. Tämä on luonnollisesti ensisijainen auton hankintaan vaikuttava ominaisuus. Suurperheen käyttöön soveltuu todennäköisesti pientä henkilöautoa paremmin tilava SUV auto, joka suoriutuu sekä kaupunki- että maasto-olosuhteissa tinkimättä kuitenkaan mukavuudesta. Tilavaan perhemaasturiin mahtuu koko perhe sekä kaikki harrastusvälineet. Siihen mahtuu myös kaikki tarvittava esimerkiksi perheen yhteistä telttaretkeä varten.

Toisaalta yhden tai kahden hengen talous saattaa sijoittaa ennemmin kompaktimpaan vaihtoehtoon, joka on kaupunkikäytössä myös ketterämpi. Autoa ostaessa pyritäänkin aina valitsemaan parhaiten omiin tarpeisiin soveltuva vaihtoehto, jota ei tarvitse heti lähivuosina vaihtaa. Perheenlisäystä suunnittelevat saattavatkin jo pitää katseensa tulevaisuudessa ja valita valmiiksi hieman tilavamman auton.

Ilmastoystävällisyys painaa vaakakupissa entistä enemmän

Vaikka autokannan korkea ikä ja hidas kierto hidastavat myös autokannan sähköistymistä, eivät sähköautojen myyntiluvut seuraa täysin samaa käyrää kuin muiden autojen. Vuoden 2022 aikana sähkö- ja hybridiautojen myynti nousi jopa neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän päivän kuluttajat pyrkivätkin tekemään vastuullisia ja ilmastotietoisia valintoja myös ajoneuvoja ostaessaan.

Ympäristöystävällisyyttä pidetään tärkeänä ominaisuutena ostopäätöstä tehdessä. Autoilijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ajoneuvonsa kulutukseen ja pyrkivät valitsemaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Ympäristötietoisten valintojen seurauksena autoilu itsessään on myös vähentynyt ja kuluttajat suosivat entistä enemmän esimerkiksi joukkoliikennettä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että moni kotitalous tarvitsee yhä omaa autoa kulkemiseen. Autokannan sähköistyessä pinnalle nousevat myös autoiluun liittyvät kokonaiskustannukset.

Autoilun kokonaiskustannukset vaikuttavat yhä ostopäätökseen

Sähkö- ja hybridiautot ovat tiedetysti vielä tällä hetkellä ostohinnaltaan suhteellisen hintavia, vaikka monet kuluttajat kovasti odottavatkin niiden hintojen laskua. Suomessa niiden ostamiseen on kuitenkin lähivuosina kannustettu esimerkiksi sähköisiä työsuhdeautoja koskevilla veroetuuksilla, verovapailla latauksilla sekä sähköauton hankintatuella.

Auton kokonaiskustannuksiin liittyy kuitenkin paljon muitakin kuluja, kuin pelkkä sen ostohinta. Esimerkiksi öljyn- tai polttoainesuodattimien vaihto jää sähköauton kohdalla historiaan. Sähkö- ja hybridiautojen kohdalla käyttö on kokonaisvaltaisesti edullisempaa, mutta kallis ostohinta seisoo silti yhä usein ostopäätöksen tiellä.

Ympäristöystävällisiä valintoja voidaan pyrkiä tekemään muilla keinoilla. Tätä tukevat jopa Euroopan Unionin pyrkimykset pienempiin päästöihin, sillä uusien autojen valmistusta koskevat sakkorangaistuksella valvotut päästörajat.

Turvallisuuskysymykset ajoneuvon valinnassa

Moderneissa autoissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. Erityisesti perheautojen kohdalla takaistuimen turvallisuus on entistä kehittyneemi esimerkiksi turvavöiden osalta. Perheauton kannalta oleellisia ominaisuuksia ovat myös muun muassa automaattijarru ja hyvä törmäyssuoja, jotka saattavat pelastaa perheen pienimmät hätätilanteessa.

Erityisesti paljon autoilevat kuluttajat kiinnittävät ajoneuvon turvallisuuteen aiempaakin enemmän huomiota. Autokaupoilla ostopäätöstä ei tehdä niinkään puhtaasti katu-uskottavan brändin ja tehokkuuden pohjalta, vaan tiedostavammin ja monia näkökulmia huomioiden. Autoilijat haluavat huolehtia myös omasta ja läheistensä turvallisuudesta tien päällä.

Syitä iäkkään autokannan takana

Yhdeksi merkittäväksi syyksi on mainittu vuonna 2021 alkanut elektroniikan komponenttipula joka vaikutti autojen saatavuuteen. Kysyntä ylitti tuolloin tarjonnan kaiken sähkömekaniikkaan liittyvän materiaalin kohdalla.

Pahin tilanne oli puolijohteissa, joita käytetään autojen lisäksi myös lähes kaikessa muussa teollisuudessa ja elektroniikassa älypuhelimista langattomaan tiedonsiirtoon. Tilanne alkoi tasaantua vuoden 2022 syksyn aikana, mutta ei kuitenkaan ole vielä täysin korjaantunut.

Juuri puolijohteita käytetään hybridiautojen valmistuksessa kolminkertainen määrä polttomoottoriautoihin verrattuna ja kokonaan sähköisissä autoissa vielä kolminkertainen määrä hybridiautoihin verrattuna. Juuri tämä saatavuuden ongelma on omalta osaltaan hidastanut autokannan sähköistymistä ja samalla myös yleisesti uusien autojen rekisteröintiä - Yhä useampi kuluttaja haluaisi sähkö- tai hybridiauton, mutta niiden saatavuus on ollut rajallista.

Lisäksi autokannan korkean iän taustalla toimii raha. Taloudellisesti epävakaana aikana moni on harkinnut hankintojaan entistä tarkemmin ja toisaalta jäänyt odottelemaan hintojen laskemista tai teknologian kehittymistä entisestään.

Yhteenvetona

Syyt Suomen iäkkääseen autokantaan ovat moninaiset: Ongelmia on saatavuudessa, teknologian hurjassa kehityksessä ja kuluttajien taloudellisessa tilanteessa.

Autoilijat tekevät ostopäätöksiään aiempaakin harkitummin. Tällä hetkellä autojen keskimääräinen romutusikä on noin 22 vuotta, mikä omalta osaltaan viestii siitä, että suomalaiset kuluttajat haluavat tehdä ostamansa ajoneuvon suhteen kestäviä ratkaisuja.

Autoa ostettaessa kiinnitetään huomiota muun muassa ajoneuvon ympäristöystävällisyyteen, turvallisuuteen ja kokonaiskustannuksiin. Auto ostetaan tulevaisuutta ja mahdollisesti muuttuvia käyttötarkoituksia silmällä pitäen, jotta sen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.

Autokannan sähköistymistä on ajettu jopa valtion toimesta erilaisin tukikeinoin, mutta sähkö- ja hybridiautojen ostohinnat ovat tällä hetkellä silti vielä monelle liian korkeita. Tästä huolimatta kuluttajat ovat yhä lisääntyvissä määrin kiinnostuneita siirtymään vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin.

Lisää Autopalvelut