Asunnon vuokraaminen vs. omistaminen

Asunnon vuokraaminen vs. omistaminen
Muut Yritykset

Yleensä jossain vaiheessa elämää tulee teen tilanne, jolloin alkaa etsimään asuntoa. Siinä vaiheessa tulee yleensä miettineeksi, tulisiko ostaa omistusasunto vai asua ennemmin vuokralla. Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa riippuen omasta elämäntilanteesta.

Vuokra-asunnoissa yleensä etuna on asumisen helppous ja huolettomuus. Toisaalta omistusasunto on oma ja samalla myös toimii sijoituksena. Molemmissa asumismuodoissa on omat etunsa mutta myös haittansa.

Vuokralla asuminen

Vuokra-asunnossa asumisesta tehdään lähes poikkeuksetta kirjallinen vuokrasopimus, joka voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Asunto vuokrataan usein vuokranantajalta, joka omistaa asunnon, mutta on jostain syystä päättänyt laittaa asunnon vuokralle. Syynä voi olla sijoittaminen tai se, ettei hänellä ole tarvetta asua omassa asunnossa juuri sillä hetkellä, mutta haluaa pitää mahdollisuuden palata asumaan siihen myöhemmin.

Vuokrasopimuksessa sovitaan yleensä tarkemmat tiedot liittyen asuntoon, kuten vuokra, vakuutus, sekä mahdolliset vesi- ja sähkömaksut, jotka vuokralaisen tulee maksaa. Vuokranantaja taas huolehtii muista kustannuksista, eli asunnon ylläpidosta sekä tarvittavista huolloista. Sopimuksen ehdoista voidaan sopia melko vapaasti, mutta toki laki edellyttää tiettyjä ehtoja. Mahdolliset muutokset vuokrasopimukseen tulee tehdä aina kirjallisesti.

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa vuokrien maksu sovittuina päivinä ja pitää asunnosta huolta niin kauan, kuin asuu asunnossa. Vuokranantajan taas tulee huolehtia siitä, että asunto on vuokralaisen käytettävissä siitä päivästä alkaen, kuin on sovittu ja vastata sen kunnossapidosta.

Vuokra-asuntoja on saatavilla yksityisiltä vuokranantajilta, julkiselta puolelta ja vuokrataloyhtiöltä. Verkosta löytyy todella paljon sivustoja, joihin vapaana olevia vuokra-asuntoja ilmoitetaan, kuten esimerkiksi Rentola Company. Monet kiinteistövälittäjät voivat myös auttaa vuokra-asuntojen etsimisessä sekä tarvittavien papereiden hoitamisessa.

Vuokralla asumisen edut

Yhä nuorempien ikäryhmien keskuudessa vuokralla asuminen on suosittua. Omistusasunnon ostamista saatetaan helposti lykätä myöhemmäksi. Syynä saattaa olla esimerkiksi se, että halutaan kasvattaa ASP-lainaa, joka helpottaa ensiasunnon ostamista. Vuokralla asuminen on myös helppoa ja vaivatonta. Sopimuksen voi tehdä määräajaksi, tai tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka on mahdollinen irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla. Asunnon omistamiseen liittyvistä asioista ei tarvitse huolehtia.

Nykyisin ihmiset matkustavat entistä enemmän. Moni saattaa haluta asua muutamia vuosia ulkomailla ennen kuin asettuu Suomessa aloilleen. Vuokralla asuminen sopii tietyllä tavalla vapaaseen elämäntyyliin, mihin kuuluu spontaanit päätökset. Tietynlainen joustavuus eri elämäntilanteissa toimii vuokra-asunnoissa paremmin. Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen voi aiheuttaa sanktioita, mutta silti asunnosta on helpompi päästä tarvittaessa eroon, toisin kuin omistusasunnosta.

Vuokralla asuminen on usein myös hieman edullisempaa kuin omistusasunnon kokonaiskustannukset. Vuokra pysyy usein samalla tasolla, eikä korotukset välttämättä ole kovin korkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralaiselle jää myös kuukaudessa enemmän rahaa käyttöön. Vuokrien hinnat toki riippuvat asuinalueesta, mutta usein kalliilla alueella vuokralla asuminen on silti halvempaa, kuin asunnon omistaminen.

Alkuinvestoinnit ovat myös vuokra-asunnossa edullisemmat. Suurta rahallista investointia ei vaadita. Yleensä vuokra-asunnon saa maksamalla kuukausittaisen vuokran sekä takuuvuokran. Säästössä ei siis tarvitse olla suuria summia. Tietyllä tapaa vuokralla asuminen on siis huoletonta ja riskitöntä.

Omistusasunnossa asuminen

Omistusasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka asukas omistaa. Asunnon voi omistaa joko suoraan itse tai epäsuorasti, joka tapahtuu asunto-osakeyhtiön kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa asunnon omistaa siis yhtiö, mutta asukas omistaa osakkeet, jotka antavat oikeuden osakehuoneiston hallintaan. Omistusasunnossa asuminen on ollut Suomessa suositumpaa kuin vuokralla asuminen. Silti yhä pienempi määrä nuoria ostaa omistusasunnon.

Omistusasunnon ostamiseen vaaditaan yleensä isompi summa rahaa, jonka voi toki saada säästämällä kerättyä, mutta vaihtoehtoisesti myös omasta pankista asuntolainana. Kuukausittain maksettavaksi tulee yleensä lainanlyhennys sekä asunto-osakkeen kohdalla yhtiövastike. Muut yleiset kulut kuten vesi- ja sähkömaksu sekä vakuutus on myös maksettava. Omistusasuntoa ajatellaan yleensä sijoituksena, jossa maksaa koko ajan asuntoa itselleen.

Toisin kuin vuokra-asunto, omistusasunto yleensä ostetaan pitkäaikaisena suunnitelmana. Se tuo vakautta ja pysyvyyttä elämään. Lisäksi se tuo turvaa silloin, jos menettää työpaikan tai kun on jäämässä eläkkeelle.

Erilaiset vastuut jakautuvat omistusasunnossa riippuen siitä onko kyseessä oma asunto vai asunto-osakkeen omistaja. Jälkimmäisessä tapauksessa yleensä taloyhtiö hoitaa kaikki yleiset remontit koko rakennuksen osalta. Tietyt remontit myös huoneistossa kuuluvat taloyhtiölle. Mikäli kyseessä on oma asunto, remontitkin jäävät silloin omalle vastuulle.

Omistusasunnon edut

Merkittävimpänä etuna omistusasunnon omistajalle voidaan pitää varallisuutta, jota se kartuttaa. Vaikka joutuu ottamaan asuntolainaa, niin jokainen lyhennys kasvattaa omaisuutta kuukausi kerrallaan. Sitä voidaan siis tavallaan ajatella käänteisenä säästämisenä. Kun lainan on saanut kokonaan hoidettua, käteen jää oma velaton asunto.

Yleensä asunnon arvo myös nousee vuosien aikana ja mikäli jossain vaiheessa päättää myydä asunnon, voi myyntivoitto olla mukava potti. Omistusasuntoa pidetään yhtenä yleisimmistä varallisuuden kasvattamisen keinoista.

Vaikka asumisen kustannukset voivat omistusasunnossa alkuun tuntua kovilta lainanlyhennyksen ja yhtiövastikkeen vuoksi, niin myöhemmin tilanne kääntyy toiseen suuntaan. Kun asuntolaina on maksettu, jäljelle jää enää yhtiövastike, mikä on yleensä vuokria edullisempi.

Omistusasuntoon voi halutessaan sisustaa oman näköiseksi ja tehdä erilaisia remontteja vapaammin kuin vuokralla asuessa, sillä vuokranantajalta tarvitaan aina lupa. Toki asunto-osakeyhtiössä kannattaa aina kysyä yhtiön hallitukselta ensin, sillä joihinkin remontteihin tarvitaan taloyhtiön lupa. Monet remontit kuitenkin kasvattavat asunnon arvoa, mikä on positiivinen asia myyntivaiheessa.

Ensiasunnon kohdalla on myös joitakin valtion tukia, jotka kannattaa huomioida. Ensimmäisestä asunnosta ei tarvitse yleensä maksaa varainsiirtoveroa. Lisäksi kun asunnon haluaa myydä, ensiasunnon myynti ja siitä saatu voitto on verovapaata. Vakaalta ja kasvavalta alueelta asunnon myyminen onnistuu yleensä helpoiten.

Vuokra-asunto vai omistusasunto?

Vuokralla asuminen sopii loistavasti silloin, kun haluaa joustavan ja huolettoman asumismuodon. Samalla voi myös säästää omistusasuntoa varten, mikäli oma taloudellinen tilanne ei salli asuntolainan ottamista. Mikäli ei myöskään tiedä kauanko asunnossa haluaa asua tai tietää, että suunnitelmat voivat muuttua parin vuoden sisällä, kannattaa ennemmin vuokrata asunto.

Kun toiveena on kartuttaa omaa varallisuutta, voi omistusasunto toimia hyvänä keinona. Samalla kun lyhentää asuntolainaa, omistaa asunnosta koko ajan enemmän. Taloudellisen tilanteen toki pitää olla hyvä, jotta kykenee maksamaan lainanlyhennykset sekä muut kulut. Taloyhtiöiden osalta kannattaa aina tarkistaa mitä remontteja on jo tehty ja mitä on tulossa, sillä ne voivat myös kasvattaa menoja asunto-osakeyhtiössä.

Omistusasunto on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun haluaa pysyä paikoillaan pidempään ja haluaa pitkäaikaista vakautta elämään. Asunnon voi aina laittaa vuokralle, jos tilanne muuttuu, eikä pysty itse asumaan asunnossa. Vuokra-asuntojen sopimukset on kuitenkin helppo pitää lyhyinä tai mahdollisesti jopa irtisanoa, jos eteen tulee yllättäviä käännöksiä.

Molemmissa asumismuodoissa on puolensa ja ne sopivat omilla tavoillaan eri tilanteisiin. Päätöstä pohtiessa kannattaa miettiä omaa elämäntilannetta, toiveita sekä taloudellista tilannetta.

Lisää Muut Yritykset