Nämä ovat lämpöpumppujen edut 

Nämä ovat lämpöpumppujen edut 
Verkkokaupat

Viime vuosina lämpöpumpuista on tullut yhä suositumpia uusissa rakennuksissa ja kodeissa. Luonnonlämpöä käytetään kodin lämmittämiseen ja lämmöntuotannon kestävyyden varmistamiseen. Lämpöpumput ovat erittäin tehokkaita ja takaavat alhaiset lämmityskustannukset. Mutta on muitakin etuja, jotka puhuvat lämpöpumpun hankkimisen puolesta. Ihannetapauksessa lämpöpumpun käyttö on paitsi kestävää myös muita lämmitysmuotoja halvempaa.

Mikä on lämpöpumppu - lyhyt katsaus asiaan

Lämpöpumput käyttävät ilmasta, pohjavedestä tai maaperästä saatavaa ympäristölämpöä. Ympäristöstä otetaan lämpöä talteen. Lämpötila nousee monimutkaisen prosessin avulla. Lämpöpumpussa sijaitsevaa jäähdytyspiiriä käytetään kompressorin avulla. Lämpöpumppua voidaan käyttää myös suurten rakennusten lämmittämiseen ja veden lämmittämiseen.

Jotta lämpöpumppu toimisi hyvin, se tarvitsee riittävän eristyksen. Lämmönjakelujärjestelmä on myös sovitettava lämpöpumpun toimintaan. Virtauslämpötilan tulisi olla alle 35 astetta. Lämpöpumppuja voidaan luonnollisesti käyttää myös korkeammissa menoveden lämpötiloissa. Tehokkuus kuitenkin laskee.

Iso plussa - alhaiset päästöarvot

Vaihtoehtoisia energiamuotoja käyttävät ovat eturintamassa. Lämpöpumput näyttävät tietä oikeaan suuntaan. Pois ydinenergiasta ja kohti uusiutuvia energialähteitä on tämän päivän motto. Lämpöpumput saavat pisteitä eri tavoin.

Lämpöpumpputekniikassa keskitytään ympäristöystävällisyyteen. Lämpöpumput käyttävät maaperään, ilmaan ja veteen varastoitunutta aurinkoenergiaa. Tämä kuumennetaan vaaditulle lämpötilatasolle erityisellä menetelmällä. Lisäenergia saadaan sähkön avulla. Koska aurinkoenergian ansiosta perusvoimaa on jo saatavilla, sähköstä kuluu vain neljännes. Pienestä sähkönkulutuksesta huolimatta voidaan tuottaa 100 prosenttia lämpöä.

Lämpöpumput eivät myöskään tuota päästöjä. Tämä johtuu siitä, että lämpöpumput eivät perustu palamiseen. Taloudellinen jalanjälki on kuitenkin olemassa. CO2-päästöjä ei synny lämmityksen aikana, mutta niitä syntyy lämpöpumppujen valmistuksen aikana.

Lämpöpumppujen sähkö on halvempaa

Vuodesta 2007 lähtien energiantoimittajilla on ollut velvoite, joka on täytettävä. Lämpöpumppua käyttävien kotitalouksien sähkökustannukset olivat alhaisemmat. Tämä asetus on kuitenkin valitettavasti rauennut. Mutta on olemassa toivonpilkahdus - monet energiantoimittajat tukevat asiakkaidensa kestävää ajatusta ja tarjoavat sähköä edullisin ehdoin. Tämän hankkeen idea: Lämpöpumpuille pitäisi myös tulevaisuudessa antaa mahdollisuus auttaa ympäristöä lämmityksestä huolimatta.

Nämä tuet ovat saatavilla

Ne, jotka päättävät asentaa lämpöpumpun, eivät jää yksin korkeiden kustannusten kanssa. Valtiontukia tarkistettiin vuonna 2022. Bonukset ovat vaikuttavia. Kun lämpöpumppu asennetaan, jopa 40 prosenttia kustannuksista korvataan. Yläraja on 24 000 euroa.

Lisäksi voidaan hakea lisätukea, joka on viisi prosenttia. Jos lämpöpumppu toimii maalla, jätevedellä tai vedellä, se luokitellaan erityisen ympäristöystävälliseksi. Lämpöpumpun lisäbonus on tarkoitettu tukemaan näitä malleja.

Ne, jotka ovat aiemmin joutuneet käyttämään yövarastointia, öljy- tai hiililämmitystä, voivat saada kymmenen prosentin lisätuen, jos nämä lämmitysmuodot vaihdetaan lämpöpumppuihin. Tukea on saatavilla myös silloin, kun vaihdetaan yli 20 vuotta käytössä olleita kaasulämmitysjärjestelmiä.

Yksinkertainen asennus

Uuteen rakennukseen lämpöpumppu voidaan asentaa epäröimättä. Jos kyseessä on vanha rakennus, eristyksellä ja lämmönjakojärjestelmällä on ratkaiseva merkitys. Jotta näitä tärkeitä kriteerejä ei menetettäisi, kannattaa konsultoida laajasti E-ferroli.fi:n kaltaista asiantuntijaa. Lämpöpumput soveltuvat periaatteessa kaikkiin rakenteellisiin olosuhteisiin. Ainoastaan jos eristys on huono, lämpöpumppuja ei pitäisi asentaa.

Nämä edut näkyvät myös

Lämpöpumppujen käyttämä energia on lähes ehtymätöntä. Aurinkoenergia on kiitollista ja aina saatavilla.

Koska lämpöpumput kuluttavat vain neljänneksen sähköstä, käyttökustannukset ovat alhaiset. Lisäksi ylläpitokustannuksia ei juuri ole. Periaatteessa lämpöpumpuille on ominaista, että ne eivät vaadi juuri lainkaan huoltoa.

Kaikki, jotka luulivat, että lämpöpumppuja voidaan käyttää vain lämmitykseen, ovat erehtyneet. Niitä voidaan käyttää myös rakennusten jäähdyttämiseen. Sekä jäähdytyksen että lämmityksen CO2-arvot ovat 90 prosenttia pienemmät kuin kaasu- tai öljylämmityksen.

Lämpöpumppujen hankinta on aluksi taloudellinen rasite. Kustannukset kuoletetaan kuitenkin nopeasti. Lämpöpumpun asentaminen on houkuttelevaa lukuisten tukien ansiosta. Sähkökustannukset laskevat vuosien mittaan. Lisäksi lämpöpumpuilla on pitkä käyttöikä.

Lisää Verkkokaupat