Voiko sijoittamisen riskiä hallita?

Voiko sijoittamisen riskiä hallita?
Raha-asiat

Sanonta "älä laita kaikkia munia yhteen koriin" pätee hyvin investointeihin. Sen sijaan voit harkita rahojesi sijoittamista useisiin eri sijoituskohteisiin. Näin jos yksi sijoitus menettää rahaa, se voidaan tasoittaa muilla sijoituksilla. Tämä tunnetaan nimellä hajauttaminen ja se on tehokas keino riskien levittämiseen.

Ehkä helpoin tapa hajauttaa sijoituksia on ostaa usean eri sijoituskohteen rahasto. Nämä rahastot sisältävät useita sijoituskohteita yhden sijasta, joten ne voivat olla riskittömämpiä kuin yksittäisten yhtiöiden osakkeiden ostaminen. Kannattaa muistaa, että rahastoille on annettu erilaisia riskiprofiileja ja että jotkin rahastot on luokiteltu korkean riskin rahastoiksi.

Kun rahastonhoitaja kokoaa moniomaisuusrahaston, hän valitsee omaisuuserätyyppien yhdistelmän riskinottohalukkuuden mukaan. Matalamman riskin rahastot koostuvat yleensä käteisestä ja kiinteäkorkoisista varoista. Korkeamman riskin rahastoissa on yleensä enemmän osakkeita/osuuksia. Voit myös valita verkkokauppa-alustan, joka auttaa sinua sijoittamisessa. Lue arvioita tällaisista kaupankäyntivälineistä osoitteessa trusted-broker-reviews.com.

Toinen monirahastojen etu on se, että niitä hoidetaan ammattimaisesti, jotta niiden riskitaso säilyy ennallaan. Tämäkin voi tehdä niistä vähemmän riskialttiita kuin sijoittaminen suoraan osakkeisiin, joiden kehitys on usein odottamattomien tapahtumien armoilla.

Miten aika vaikuttaa riskiin?

Jos tarvitset rahojasi todennäköisesti viiden vuoden kuluessa, sijoittaminen ei ehkä sovi sinulle. Sijoitukset kannattaa mieltää keskipitkän ja pitkän aikavälin sitoumuksiksi, mikä tarkoittaa, että sinun on oltava valmis pitämään niitä vähintään 5 vuotta, jotta rahasi voivat kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Siksi sinun pitäisi aina säästää 3-6 kuukauden kulut hätärahastoon ennen kuin aloitat sijoittamisen. Jos markkinat heilahtelevat, sinun ei tarvitse myydä ennen kuin sijoituksesi ehtii toipua.

Toinen tapa, jolla aika vaikuttaa riskiin, on se, milloin aiot tarvita rahaa tavoitteisiisi. Tätä kutsutaan "aikahorisontiksi". Mitä pidempi aikahorisontti on, sitä enemmän riskejä sinulla on varaa ottaa, koska sinulla on enemmän aikaa toipua markkinoiden laskusuhdanteista.

Kun olet nuori, sinulla on varaa sijoittaa eläkesäästösi aggressiivisempaan salkkuun. Kun lähestyt eläkkeelle jäämistä, haluat yleensä olla konservatiivisempi, koska sinulla on vähemmän aikaa selvitä mahdollisista häiriöistä.

Koulumaksurahastossa säästät kiinteää summaa, joten voit olla varovainen riskinoton suhteen. Ferrari-rahastossa taas tuotto on tärkeämpää kuin raha, joten sinulla on varaa seikkailla täysillä (haaveilla saa, eikö?).

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Loppujen lopuksi kyse on sinun rahoistasi. Sinun on oltava täysin tietoinen riskeistä, jotta voit olla tyytyväinen riskeihin, jotka päätät ottaa.

Riskien hallinta

Kaikkiin sijoituksiin liittyy jonkin verran riskiä. Voit käyttää näitä kolmea sijoitusstrategiaa riskinhallintaan:

Monipuolistaminen

Ajatusta siitä, että joidenkin omaisuuserien hinnat liikkuvat historiallisesti yhdessä samaan suuntaan, kutsutaan korrelaatioksi.

Hajauttamisella tarkoitetaan sijoitusten hajauttamista useisiin eri omaisuuseriin, jotta heikosti korreloituneiden omaisuuserien salkku ei liiku samaan suuntaan samaan aikaan tai vaikka ne liikkuisivatkin samaan suuntaan, sen pitäisi ainakin olla eri asteilla.

Saatat luopua joistakin voitoista, mutta tappioiden yleinen riski pienenee ja pystyt paremmin kestämään markkinoiden nousuja ja laskuja.

Voit monipuolistaa portfoliotasi seuraavilla tavoilla:

• Sijoittaminen eri omaisuusluokkiin (esim. osakkeet ja joukkovelkakirjat)

• Sijoita kussakin omaisuusluokassa eri arvopapereihin, toimialoihin tai maihin (esim. eri osakkeiden salkku tai pörssirahasto, joka seuraa indeksiä)

Korrelaatio

Omaisuuden, joka liikkuu yhdessä samaan suuntaan, sanotaan korreloivan. Yksi tapa hajauttaa on yhdistää satunnaisesti tai vastakkain liikkuvia varoja. Näitä varoja voidaan kuvata negatiivisesti korreloiviksi tai jopa korreloimattomiksi.

Sijoittaminen omaisuuteen, joka ei korreloi, on hyödyllistä, koska samat markkinatrendit eivät vaikuta niihin. Näin ollen shokit yhdellä markkinoilla eivät vaikuta muihin.

Omaisuuden allokointi

Sijoitusten jakamisesta päättäminen on osa varojen allokointistrategiaa. Tässä on 5 tekijää, jotka on otettava huomioon ennen kuin päätät omaisuuden allokoinnista:

Sijoitustavoitteesi – Haluatko säilyttää pääomasi, kasvattaa sitä, saada säännöllistä tuloa vai likviditeettiä? Jos esimerkiksi pääoman säilyttäminen on tärkein tavoitteesi, sinun tulee kohdentaa enemmän varoja salkussasi konservatiivisiin valintoihin, joihin liittyy vähemmän riskejä.

Sijoitushorisonttisi – Missä elämänvaiheessa olet ja mihin säästät? Jokaisella tavoitteella on oma sijoitushorisonttinsa. Yleensä mitä nuorempi olet, sitä pidempi on sijoitushorisonttisi.

Riskiprofiilisi – Kun tiedät riskinsietokykysi, voit sijoittaa mukavasti ilman, että menetät enemmän kuin sinulla on varaa. Jos sinulla on alhainen toleranssi, sinun tulee kohdistaa enemmän varoja alhaisemman riskin omaisuuseriin, vaikka sinun pitäisi myös odottaa pienempää tuottoa.

Omaisuusyhdistelmä – Kun tiedät, miten eri omaisuuserät korreloivat ja millaisia ​​riskejä ja tuottoa niiltä odotetaan, voit päättää haluamasi omaisuusvalikoiman.

Nykyiset ja odotetut markkinaolosuhteet – Ovatko henkilökohtaiset olosuhteesi muuttuneet? Vaikka tilanteesi ei olisi muuttunut, markkinat ovat todennäköisesti muuttuneet. On tärkeää seurata ja tasapainottaa omaisuusvalikoimaasi säännöllisesti tasapainoisen salkun ylläpitämiseksi.

Muista, että sijoitustavoitteesi, horisonttisi ja riskiprofiilisi muuttuvat todennäköisesti eri elämänvaiheissa. Sinun kannattaa arvioida nämä uudelleen aika ajoin.

Mitä sinun tulee tietää sijoitustuotteista

Tärkeä osa sijoittamista on tuotteen ymmärtäminen ennen kuin laitat rahasi siihen. Saatat kysyä:

• Mitkä ovat tuotteen edut, riskit, rajoitukset ja transaktiokustannukset?

• Mikä on enimmäismäärä, jonka voit menettää pahimmassa tapauksessa, ja miten tämä voi tapahtua?

• Täydentääkö, täydentääkö tai korvaako tämä tuote olemassa olevia investointejasi?

• Tuletko ylialttiiksi jollekin tietylle riskille, jos salkkusi ei ole riittävän hajautettu?

Kuinka suuren riskin voit ottaa?

Ota huomioon perheesi lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeet – jos sinulla on välittömiä tarpeita, sinun kannattaa tehdä vähemmän riskialttiita sijoituksia.

Lisäksi, jos sijoituksesi kärsii tappiota, vaikuttaako se muihin sitoumuksiisi, kuten lainojen takaisinmaksuun? Älä ota riskiä, jos sinulla ei ole aikaa toipua tappioistasi ja ole erityisen varovainen sijoittaessasi eläkesäästöjäsi.

Lisää Raha-asiat