VPN-yhteyden edut - kerromme parhaimmat

VPN-yhteyden edut - kerromme parhaimmat
Palvelut

VPN antaa suojattua yhteyttä käyttäjän ja verkon välille. Se salaa kaiken verkkoliikenteen ja piilottaa käyttäjän sijainnin ja IP-osoitteen. VPN tarjoaa lisää yksityisyyttä ja anonymiteettiä, minkä ansiosta käyttäjä voi toimia internetissä vapaammin. Kerromme VPN-yhteyden taustoista ja eduista tässä artikkelissa tarkemmin.

VPN suojaa tehokkaasti käyttäjän yksityisyyttä verkossa. Ilman suojattua yhteyttä käyttäjä on alttiimpi urkinnalle, jossa seurataan verkkotoimintoja. Tämä antaa ulkopuolisille pääsyn näkemään käyttäjän lataamia tiedostoja ja jopa verkkopankin tietoja ja salasanoja. Vierailut eri sivuilla tulee helpommin urkkijoiden näkyville. VPN on hyvä tapa lisätä suojakerroksia ja se tarjoaa myös etuja, joiden ansiosta käyttäjä pääsee laajemmin viihdesisältöihin käsiksi.

VPN:n mielenkiintoinen historia

Internetissä liikkuu paljon arkaluonteista tietoa ja selaustietoja on haluttu suojata ja salata verkkomaailman alkuajoista lähtien. Varhaisimmat askeleet otettiin jo 1960-luvulla. Yhdysvaltain puolustusministeriö työskenteli silloin projektissa, joka liittyi internetin tietoyhteyksien salaamiseen.

Projektin yhteydessä luotiin ARPANET-yhteisö, joka tulee englannin kielen sanoista Advanced Research Projects Agency. ARPANET on pakettikytkentäinen tietoverkko, joka on mukana puolestaan TCP/IP-protokollien kehityksessä. Näissä protokolleissa on neljä kerrosta, jotka ovat internet, linkki, siirto ja sovellus.

Internet-tasolla paikalliset laitteet ja verkot on yhdistettävissä yleiseen verkkoon. Tämä sisältää kuitenkin riskin tietojen paljastumiseen. Modernimpi versio kehitettiin Columbian yliopistossa vuonna 1993 ja se tunnetaan nimellä swIPe. Pari vuotta tämän jälkeen Microsoft loi PPTP-protokollan, joka tulee sanoista Peer-to-Peer Tunneling Protocol.

VPN-käyttäjien määrä kasvoi 2000-luvulla roimasti ja esimerkiksi vuosien 2016 ja 2018 välillä määrä nelinkertaistui. Määrä on erityisen suurta tietyissä Aasian maissa, joissa netin käyttö on osittain rajoitettua.

Länsimaissakin käytetään VPN-yhteyttä ahkerasti. Nykyään VPN-yhteys hankitaan sekä paremman suojauksen että laajemman viihdesisällön takia. Tunnetut striimauspalvelut asettavat usein maantieteellisiä rajoituksia sisällöilleen. Esimerkiksi tiettyjä Netflixin sarjoja ja elokuvia voi katsoa ainoastaan Yhdysvalloissa, mutta VPN tarjoaa pääsyn niihin esimerkiksi Suomesta käsin.

Tietoturvan takaaminen VPN-yhteydellä

VPN-yhteys tarjoaa monia etuja käyttäjälleen. Se tarjoaa ensinnäkin suojaa ja turvaa verkon käytölle. Tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti ja verkossa käsitellään paljon arkaluonteista tietoa.

Salaamaton wlan-verkko voi aiheuttaa paljon riskejä tietoturvalle. Tällöin kuka tahansa voi kuunnella käyttäjän salaamatonta liikennettä. Turvallisuuteen ei voi täysin luottaa, vaikka verkossa olisikin asennettu salaus. Esimerkiksi reitittimen omistaja saattaa olla epärehellinen tai se saatetaan kaapata.

Pahimmassa tapauksessa tukiasema voi tallentaa jopa kaiken salaamattoman liikenteen. Jos tietokoneeseen on asennettu VPN-yhteys, poistuvat nämä tietoturvaan liittyvät huolet yhdellä kerralla. VPN-yhteys takaa nimittäin sen, että kaikki liikenne salataan automaattisesti.

VPN poistaa maantieteelliset estot

Internet tunnetaan usein maailmanlaajuisena verkostona, jonne kaikki pääsevät ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkoon on rakennettu kuitenkin keinotekoisesti paljon rajoja ja rajoituksia. Esimerkiksi tietty YouTube-video saattaa näkyä Saksassa, muttei Suomessa. Jossain tapauksissa se voi olla näkyvillä ainoastaan yhdessä maassa, jolloin pääsy muista maista on tehty mahdottomaksi.

Suomalainen saattaa kohdata tämän esimerkiksi lomamatkoillaan. Omaa suosikkisarjaa ei voikaan katsoa etelänmatkalla, koska sisältö on rajoitettu ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolelle. Lisäksi ulkomailla asuva suomalainen saattaa kaivata tiettyjä TV-ohjelmia, jotka näkyvät syystä tai toisesta ainoastaan Suomessa.

VPN-yhteys kiertää suurimman osan näistä rajoituksista. Se kierrättää liikenteen halutun maan kautta. Lisäksi VPN vapauttaa internetin selailua maissa, joissa viranomaiset hallinnoivat verkkoliikennettä jollain tapaa. Maaestojen poistuminen on yksi suosituimmista syistä käyttää VPN-yhteyttä.

Hankaloittaa valvojien työtä

Verkkoliikennettä valvotaan monella eri tavalla, mikä aiheuttaa eripuraa Suomessakin. Jotkut tahot liikkuvat tekijänoikeuksien valeasussa ja keräävät käyttäjien ip-osoitteita operaattoreilta. Tietojen avulla he lähettävät rahaa kiristäviä kirjeitä, joilla uhataan oikeustoimilla.

Nämä ovat erittäin valitettavia tapauksia ja ne liikkuvat erittäin harmaalla alueella. VPN-yhteys on niille hyvä torjunta-ase ja se voi olla tehokas tapa välttää ylimääräisiä harmeja. VPN-yhteydestä huolimatta, laki ei salli sellaisen materiaalin jakamista, joka on tekijänoikeuksilla suojattu.

Verkkoyhteyden salaaminen

VPN-yhteyden avulla IP-osoite voidaan piilottaa ja verkkoyhteys salata. Käytännössä tämä tarkoittaa tiettyjä toimintoja, jotka pitävät verkon käytön yksityisenä. Ne ovat osasyynä siihen, miksi VPN on suosittu ja hyödyllinen suojamekanismi.

Piilotettu IP-osoite ja verkkoyhteyden salaaminen pitävät sivuhistorian yksityisenä. VPN häivyttää internetin palveluntarjoajalta lukuisia tietoja. Palveluntarjoaja ei pysty näkemään sivustoja, joilla käyttäjä on vieraillut. Myös hakutoiminnot hämärtyvät. Tämä johtaa siihen, että palveluntarjoaja pystyy näkemään ainoastaan VPN-palvelimelle kulkevan salatun verkkoliikenteen.

VPN-yhteys mahdollistaa myös sen, että käyttäjä voi muuttaa sijaintiansa verkossa. Ilman VPN-yhteyttä käyttäjän IP-osoite kertoo käyttäjän fyysisen sijainnin. Kun VPN-yhteys on käytössä, voidaan muodostaa yhteys toisessa maassa olevalle palvelimelle. Tällöin käyttäjä pääsee käsiksi paikalliseen sisältöön. Käytännössä tätä hyödynnetään esimerkiksi suoratoistopalveluiden viihteellisissä sisällöissä, joihin on asennettu maantieteellisiä rajoituksia.

Jos käyttäjä haluaa pysyä anonyyminä verkossa, onnistuu sekin VPN-yhteyden avulla. Lokittomalla VPN-yhteydellä voidaan varmistaa, ettei kukaan tiedä käyttäjän liikkeistä ja toiminnoista verkossa. Tämä on hyödyllinen ominaisuus esimerkiksi torrenttien lataajille. Myös vertaisverkkojen, eli P2P:n käyttäjät hyötyvät tästä edusta.

VPN on panostus parempaan verkkoon

VPN-yhteys tarjoaa lukuisia hyötyjä käyttäjän ja internetin välille. Ne tuovat etuja sekä tietoturvaan että internetin viihdekäyttöön. VPN-yhteyttä on kehitetty jo useita vuosikymmeniä, mutta sen suosio on tullut todelliseksi 2000-luvulla, kun internet löi itsensä todella läpi. Sitä käytetään myös enenevissä määrin etätyön yleistyessä.

VPN-yhteyden avulla tietoturvaan saadaan useita hyödyllisiä toimintoja. Se poistaa myös maantieteelliset estot, joita esimerkiksi suomalaiset hyödyntävät mielellään matkustaessaan ja oleskellessaan ulkomailla. Salattu verkkoyhteys luo huomattavasti lisäkerroksia yksityisyyteen ja anonymiteettiin.

Lisää Palvelut