Minkälaisen arvostelusivuston suosituksiin voi luottaa netissä?

Minkälaisen arvostelusivuston suosituksiin voi luottaa netissä?
Palvelut

Monet kuluttajat haluavat lukea netistä arvosteluja ja muiden käyttäjien kokemuksia, ennen kuin tekevät tietyn palvelun tai tuotteen ostamisesta lopullisen päätöksen.

Internetin erilaiset vertailuihin perustuvat verkkosivustot tuovat parhaimmillaan suurta lisäarvoa sopivaa tuotetta etsivälle kuluttajalle. Kolikon kääntöpuolena kuitenkin on, että joukkoon eksyy aina myös heikkolaatuisia sivustoja ja tuotearvosteluja, jotka eivät todellisuudessa anna mitään laadukasta informaatiota ostopäätöksen tueksi.

Miten siis voi erottaa laadukkaan tuotearvostelun tai löytää luotettavan verkkosivuston, jonka arvioihin kannattaa uskoa?

Tässä artikkelissa on tarkoitus pureutua juuri edellä esitettyyn kysymykseen. Käymme läpi kuusi kysymystä, jotka esittämällä voi nopeasti päästä selville siitä, onko kyseinen tietolähde luottamuksen arvoinen, vaiko ei.

Lue eteenpäin, niin osaat jatkossa nopeasti seuloa netistä laadukkaat arvostelusivustot heikkojen joukosta. Mikäli olet itse arvostelusivuston ylläpitäjä, voit oppia tämän artikkelin tietojen avulla paremmaksi sisällöntuottajaksi.

Onko arvosteluiden kirjoittajalla kyseisen aihepiirin asiantuntemusta?

Etsiessäsi arvosteluja tai kokemuksia tietystä tuotteesta tai palvelusta, kyseisen arvostelun kirjoittajan oma asiantuntemus on hyvin keskeinen tekijä arvostelun uskottavuuden kannalta.

Jos olet ostamassa autoa, haluat lukea mekaanikon kommentit tietystä automerkistä. Jos taas olet hankkimassa keittiövälineitä tai -koneita, sinua kiinnostaa ammattitaitoisen kokin mielipiteet.

Kukaan ei halua lukea terveysvinkkejä insinööriltä, eikä toisaalta vinkkejä kodin remontointiin lääkäriltä.

Monien tuotteiden ja palveluiden kohdalla aito asiantuntijuus syntyy kuitenkin henkilökohtaisesta kokemuksesta, eikä välttämättä koulutuksesta.

Kuen luet verkosta löytämääsi arvostelua, kiinnitä huomiota kirjoittajan asiantuntemukseen. Tietääkö hän todella, mistä puhuu?

Monet arvostelusivustot hankkivat suuren osan verkkosivustoidensa kävijöistä Googlen hakukoneesta.

Googlen kautta saatu niin sanottu orgaaninen liikenne on tunnetusti hyvin arvokasta, joten arvostelusivustojen ylläpitäjät pyrkivät parhaansa mukaan vastaamaan hakukonejätin vaatimuksiin asiantuntijuuden ja luottamuksen varmistamiseksi.

Tämä niin kutsuttu EAT (Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness) on erityisen tärkeää niin sanotuissa YMYL (Your Money Your Life) aiheissa. Kun kyseessä siis on terveytesi tai taloutesi, kiinnitä erityistä huomiota kirjoittajan ammattitaitoon.


Osoittaako arvostelija kokeilleensa itse tuotetta uniikeilla kuvilla tai videomateriaalilla?

Tuotearvostelun kirjoittajan ammattitaito ja asiantuntijuus on hyvin tärkeä asia, kuten yllä jo totesimme.

Aina tämä ei kuitenkaan riitä, sillä tiettyjen tuoteryhmien arvosteluissa keskeisintä on arvioita kirjoittavan henkilön todellinen kokemus aiheesta.

Jos esimerkiksi olet yksi heistä, jotka ovat viimeisen vuoden aikana siirtyneet etätöihin ja etsit laadukkaita arvosteluja erilaisista kotitoimiston tarvikkeista, kuten työtuoleista, haluat varmasti että arvostelija on itse kokeillut kyseisiä tuoleja.

Pelkkä fysioterapeutin tutkinto ei riitä, vaan kirjoittajalla täytyy olla myös kokemusta kyseisten tuolien käyttämisestä.

Kokemusasiantuntijuus on erityisen tärkeää harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden arvosteluissa.

Näitä ovat esimerkiksi urheiluvälineet, vapaa-ajan laitteet sekä viihdepalvelut. Viihdepalveluista mainio esimerkki ovat erilaiset netissä toimivat pikakasinot.

Kasinopelaamiseen ei ole olemassa yliopistotutkintoa, vaan asiantuntijuus ilmenee juuri kokemusasiantuntijuutena. Jos haluaa löytää turvalliset sekä luotettavat pikakasinot, pitää kuunnella henkilöä, joka itsekin pelaa kasinopelejä ja tietää mistä puhuu.

Miten sitten varmistaa kokemusasiantuntijuus?


Kysy nämä kysymykset sivustoa arvioidessasi:

• Kertooko arvostelija omia kokemuksiaan?

• Osoittaako arvostelija kokemuksensa esimerkiksi uniikeilla kuvilla kyseisestä tuotteesta tai kuvankaappauksilla viihdepalveluista?

• Ovatko arvostelijan kommentit pelkkiä kehuja, vai tuoko hän esiin myös epäkohtia?

• Puhuuko arvostelija tuotteesta objektiivisesti vai vaikuttaako teksti pelkältä myyntipuheelta?

• Löytyykö kyseiseltä verkkosivustolta muitakin saman kirjoittajan kirjoittamia arvosteluita?


Onko arvioijalla käytössä selkeät arviointikriteerit ja mittaristo?

Kun arvostelun kirjoittaja on todettu asiantuntevaksi sekä omaa kokemusta omaavaksi, voidaan alkaa kiinnittää huomiota itse arvostelun laatuun ja rakenteeseen.

Aina, kun jotain arvioidaan, arviointikriteerien tulisi olla kirkkaasti selvillä. On mahdotonta mitata laatua, ellei laadulle ole mittaristoa.

Useimmiten arvostelusivustot käyttävät erilaisia tähtiluokituksia arvioissan. Katso tarkasti, mitä näiden luokitusten eri kategoriat ovat ja mihin niissä annettu tähtiluokitus perustuu.

Suomiarvostelut.fi-sivustolla esimerkiksi matkailualan toimijoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

• Tilaus

• Palvelu

• Hinnoittelu

• Toimitus

Jokaiselle eri kategorialle annetaan tähtiluokitus yhdestä viiteen ja sen lisäksi erikseen ilmoitetaan, haluaako ostaa kyseisen yrityksen palveluja uudestaan.

Lukijan on näin helppo verrata eri matkailualan toimijoita keskenään saaden nopeasti kuvan siitä, miten niiden loppuarvosana on muodostunut.

Verrataanko tuotetta tai palvelua muihin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin?

Yksi verkkoarvostelun uskottavuuden tärkeimpiä tunnusmerkkejä on se, suositteleeko (tai edes käsitteleekö) arvostelija alternatiiveja.

Laadukas tuotearvostelu käy läpi myös kilpailevia tuotteita ja vertaa arvostelun alla olevaa tuotetta niihin.

On täysin selvää, ettei jokainen tuote sovi jokaiselle. Jokainen tuote ei voi olla paras jokaiselle.

Kun seuraavan kerran luet tuotearvostelua, katso löydätkö arvostelun seasta tällaisia lauseita:

• “tuote X on tuotteeseen Y verrattuna huomattavasti kalliimpi”

• “tuote X erottuu joukosta selvästi muita laadukkaampana, mutta..”

• “tuote X on omiin kokemuksiin pohjautuen selkeästi paras, koska muut..”

• “voin suositella tuotetta X näille henkilöille, mutta en näille..”

Kyseiset lauseet ja lauseenosat ovat merkki siitä, että sinulle ei yritetä väkisin myydä juuri kyseistä tuotetta, vaan kirjoittaja haluaa aidosti opastaa sinua parhaan vaihtoehdon löytämiseen.

Tuodaanko arvostelussa hyötyjen lisäksi esiin myös mahdolliset haitat?

Olet varmasti törmännyt arvosteluihin, joissa hehkutetaan vain tuotteen hyviä puolia. Kaikkien mittaristojen kohdalla seisoo viisi tähteä viidestä eikä koko arvostelusta löydy ainuttakaan negatiivista kommenttia.

Tämä ei ole laadukkaan tuotearvostelun merkki. Päinvastoin, se on syy suhtautua koko arvosteluun varauksella.

Mikään tuote tai palvelu ei ole täydellinen. Kuluttaja saa kyllä tuotteen parhaat puolet tietoonsa pelkästään lukemalla tuotetta markkinoivan tahon myyntiesitteen.

Arvosteluja ja kokemuksia etsivä kuluttaja haluaa nimen omaan saada puolueettomalta taholta näkemyksen siitä, mitä mahdollisia heikkouksia tai haittoja kyseinen tuote tai palvelu sisältää.

Mahdollisten sivuvaikutusten arviointi on hyvin tärkeää etenkin terveyteen liittyvissä tuotearvosteluissa, kuten lisäravinteissa. Jokaisen keho on uniikki, eikä mikään lisäravinne, ruokavalio tai muu vastaava sovi jokaiselle.

Ennen kuin perustat ostopäätöksesi nettiarvosteluun, varmista että arvostelussa käydään monipuolisesti läpi myös mahdollisia heikkouksia.


Antaako arvostelun tuottanut sivusto selkeästi kaupalliset intressinsä?

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, sinun tulee varmistaa, että arvostelun tuottanut taho ilmoittaa selkeästi kaikki kaupalliset sidonnaisuutensa.

Arvostelusivustot toimijat useimmiten kumppanuusmarkkinoijina arvostelemilleen tuotteille. Tämä on täysin okei ja jopa suotavaa - mahdollistaahan kumppanuusmainonnasta saadut tulot myös laadukkaiden resurssien käytön kyseisen sivuston toiminnassa.

Lukijan kuitenkin pitää saada tietää, saako arvostelija palkkion, mikäli päädyt ostamaan hänen suosituksestaan kyseisen palvelun tai tuotteen. Arvostelun uskottavuus kärsii suuren kolauksen, mikäli sidonnaisuudet jätetään ilmoittamatta.

Mainonnan merkitsemisestä voi lukea lisää esimerkiksi Kilpailu- ja Kuluttajaviraston oppaasta, jossa käydään tarkasti läpi muun muassa kaupallisen yhteistyön merkitsemisen ilmoittaminen.


Yhteenveto

Arvostelusivustoille on tärkeä paikka internetissä. Ihmiset ovat aina halukkaita kuulemaan kolmannen (riippumattoman) osapuolen mielipiteen ennen kuin tekevät lopullisen valintansa.

Saadaksesi kaiken mahdollisen hyödyn irti lukemastasi informaatiosta, sinun tulee kuitenkin kehittää omaa “arvostelunlukutaitoasi”. Tieteellisin termein kyseessä on terve lähdekriittisyys.

Toivottavasti tämä artikkelin lukemisen jälkeen tiedät tarkalleen, mitä tunnusmerkkejä laadukas, luotettava, informatiivinen ja puolueeton tuotearvostelu pitää sisällään.

Lisää Palvelut