Kirjoittaminen apuna monessa – näin parannat taitojasi

Kirjoittaminen apuna monessa – näin parannat taitojasi
Muut Yritykset

Kirjoittaminen on tapa ilmaista ja viestiä asioita. Kieli muuttuu luettavaan muotoon kirjoittamisen avulla, mutta ihmiselle se voi merkitä paljon muutakin. Kirjoittaminen toimii arjen kommunikaatiovälineenä, mutta myös tunteiden tulkkina.

Kirjoituksella on viestinnällinen tarkoitus ja arjessamme luetaan ja käsitellään erilaisia tekstejä erittäin paljon. Kirjoitettua materiaalia löytyy runsaasti sekä työ- että vapaa-ajalta, ja internet ja digitalisaatio lienevät vauhdittaneen asiaa entisestään. Kirjoittaminen on monelle rakas harrastus ja joillekin se toimii tapana kanavoida vaikeitakin tunteita paperille.

Kirjoittamisella monta näkökulmaa

Kirjoittaminen ei ole ainoastaan sanojen ja lauseiden muodostamista paperille. Siihen voidaan lähestyä monesta näkökulmasta, mikä tekee kirjoittamisesta kiehtovaa. Kirjoittamiseen voidaan lähestyä pelkästään tekstin näkökulmasta, jolloin tarkastellaan puhtaasti tekstejä ja niiden lajeja.

Kirjoittamiseen kuuluu myös tietynlaisia prosesseja ja menetelmiä. Ne poikkeavat kirjoittajasta riippuen ja ihmisillä on erilaisia kirjoitusrutiineja. Kirjoittaminen vaatii kognitiivisia taitoja ja erilaiset työvaiheet saavat aikaan kirjoituksia. Kirjoittamista voidaan tarkastella myös historian ja kulttuurin näkökulmasta, jotka vaihtelevat kansojen mukaan.

Kirjoittaminen on tekstin tuottamista ja teksti luo viestin tai tarinan. Se vaatii usein taitoa ja luovuutta. Siihen voidaan lisätä myös sosiaalisia aspekteja ja sillä voidaan vaikuttaa muihin ihmisiin. Perinteisesti vaikuttamista ovat tehneet esimerkiksi journalistit, mutta sosiaalisen median aikana kenellä tahansa on mahdollisuus saada liikehdintää aikaan kirjoittamisella.

Kirjoittamisen yhteys ajatteluun

Kirjoittaminen kytkeytyy tiiviisti lukemiseen ja ajatteluun. Jos ihminen ei ajattele, on kirjoittaminen luultavasti vaikeaa – ellei mahdotonta. Toisaalta kirjoittaminen tekee ajattelua näkyväksi. Kirjoittaminen saa tukea myös lukemisesta, joka ruokkii omalta osaltaan ajattelua.

Kirjoittaminen on myös hyvin käytännönläheistä. Sitä harrastettiin pitkään kynällä, mutta se on sähköistynyt paljon viime vuosikymmenien aikana. Perinteistä kirjoittamista harrastetaan kuitenkin edelleen jonkin verran, myös työelämässä. Toimistoilla voi huomata jopa yrityksen omia kyniä, koska mainoskynät painatuksella toimivat hyvänä tapana lisätä näkyvyyttä yritykselle.

Kirjoittaminen on sekä kognitiivista että motorista toimintaa. Vaikka kirjoittaminen onnistuu helposti näppäimistöllä, on monelle käsinkirjoittaminen tärkeämpää. Moni tietää tunteen, jonka käsin kirjoittaminen saa aikaan. Se korostunee silloin, kun kirjoituksen aiheena on itselleen tärkeä ja henkilökohtainen aihe. Käsin kirjoittaminen kannattaa ja sitä kannattaa jokaisen kokeilla edes kerran.

Kirjoittaminen terapiamuotona

Kirjoituskurssit ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana. Moni ilmoittautuu kirjoittamisen opeille, jotta voisivat purkaa pahaa oloaan. Kirjoittaminen voi toimia lähes korvaamattomana apuna vaikeissa tilanteissa. Se voi toimia myös ilon lähteenä, eikä sitä tarvitse ottaa liian vakavasti.

Syitä kirjoittamiseen on niin monta kuin kirjoittajaakin: joku voi tutkia sukujuuriaan kirjoittamisen avulla, toinen tutkailla persoonaansa ja identiteettiään. Yksi haluaa taasen karata mielikuvituksensa rajattomaan maailmaan, toinen pysyä faktoissa ja analysoida ympärillä olevaa maailmaa.

Kirjoittaminen lähtee yleensä liikenteeseen omasta luovuudesta. Se on yhtä aikaa erittäin konkreettista, kun oman tuotoksensa näkee heti paperilla tai ruudulla. Luovuuden ja konkretian tasapaino lienee syy sille, miksi kirjoittaminen koetaan terapeuttiseksi ja vapauttavaksi toiminnaksi.

Onko kirjoittaminen mennyt yli?

Nykyajan teknologia on tuonut tekstiä paljon ihmisten arkeen. Erilaista sisältöä tuntuu tulevan ovista ja ikkunoista, eikä siitä näytä saavan taukoa. Osa sisällöstä on hyödyllistä ja mielenkiintoista ja niillä voidaan myös hauskuuttaa omaa päiväänsä. Informaatiotulva on monelle tuttua ja siitä halutaan päästä eroon.

Toisaalta kirjoittamiseen liittyviä taitoja tarvitaan esimerkiksi työelämässä paljon. Niin sanotut pehmeät taidot korostuvat rekrytoinnissa ja uralla etenemisessä entistä enemmän. Kirjoittaminen ja oikeanlaiset viestintätaidot kuuluvat tämäntyyppisiin taitoihin. Kirjoittamisen merkitys korostuu entisestään luovassa ajatustyössä, kuten markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kirjoittaminen ja sisältö eivät ole siis menneet pois muodista, mutta lukijan pitää kanavoida valtavaa määrää. Laadun merkitys näyttää korostuneen ja ihmisellä on aikaa ja kiinnostusta käsitellä vain sellaisia tekstejä, jotka ovat merkityksellisiä ja hyödyllisiä. Kirjoituksen pitää olla hyvä ja laadukas, monella mittarilla.

Minkälainen on hyvä kirjoitus?

Kirjoituksia on monenlaisia, joten hyvää kirjoitusta on vaikeaa määritellä yksiselitteisesti. Monissa kirjoituksissa on kuitenkin usein samankaltaisia hyviä ominaisuuksia, jotka tekevät siitä hyvän ja lukijalle mielenkiintoisen.

Kirjoitus alkaa yleensä aiheesta, eli kirjoituksen aihe pitää olla jollain tavalla erikoinen ja relevantti. Aiheeseen lisätään vielä jokin näkökulma, josta sitä lähdetään tarkastelemaan. Näin perusteella teksti saa kipinän, joka leviää kirjoitukseksi.

Otsikko on erittäin tärkeä osa kirjoittamista. Se on oma taitolajinsa, jonka pitäisi kertoa oleellinen tekstin aiheesta. Hyvä otsikko on selkeä, mutta mielenkiintoinen. Sen tulisi tavallaan kertoa lukijalle, miksi kirjoitus kannattaa lukea.

Tekniset asiat myös tärkeitä

Muita ominaisuuksia hyvälle kirjoitukselle on muun muassa sopiva pituus, oikeakielisyys, sujuvuus ja monipuolisuus. Kielen tulisi olla selkeää ja helposti ymmärrettävää, mutta siinä kannattaa käyttää monipuolista ja rikasta tekstiä.

Kirjoituksessa tulisi ottaa huomioon myös tekniset aspektit. Kirjoitus on erilainen, jos se painetaan kirjan tai lehden sivuille tai jos se julkaistaan nettiin. Netissä jaksaa harvoin lukea pitkiä tekstejä, mutta niihin voi lisätä esimerkiksi linkkejä.

Netissä julkaistavissa teksteissä pitää usein ottaa huomioon esimerkiksi sosiaalinen media ja hakukoneoptimointi, jos kirjoituksessa halutaan saavuttaa markkinointiin liittyviä asioita. Niitä ovat esimerkiksi liikenteen ohjaus halutulle sivustolle.

Miten parantaa kirjoitustaitojaan?

Kirjoittaminen on taito. Joillekin se saattaa olla luontainen tapa ilmaista itseään, toisilta se vaatii enemmän harjoittelua. Kirjoittamisessa voi onneksi kehittyä, jos halua ja motivaatiota riittää. Se toimii pitkälti samaan tapaan kuin monen muun taidon kehittäminen: harjoittelu tekee mestarin.

Kirjoittamista kannattaa harrastaa aktiivisesti ja säännöllisesti. Kehityksen apuna on luontainen kiinnostus kirjallisuutta ja tekstin muodostamista kohtaan. Virheitä ei kannata pelätä, sillä luovuus vaatii riittävää rohkeutta ja heittäytymistä.

Lisäksi lukeminen on erittäin hyvä keino kehittää omaa sanavarastoaan ja sitä mukaan kirjoitustaitojaan. Lukemisessa kannattaa olla mahdollisimman avoin. Lue kaikenlaista kirjallisuutta ja hyppää joskus mukavuusalueesi ulkopuolelle, kun valitset seuraavaa kirjaasi. Suomessa on onneksi loistavat kirjastopalvelut, joita kannattaa hyödyntää lukuharrastuksessaan.

Lisää Muut Yritykset