Yrityslainojen huolellinen vertailu kannattaa

Yrityslainojen huolellinen vertailu kannattaa
Luotot & Lainat

Liiketoiminnan käynnistäminen on vaativa prosessi, joka syö paitsi aikaa myös rahaa. Aloittelevan yrittäjän stressitaso on usein korkealla, ja mieltä painaa huoli muun muassa asiakashankinnan onnistumisesta. Kun bisnes on saatu raiteilleen ja toimintaa jatkettu onnistuneesti riittävän kauan, voi edessä olla seuraava askel: toiminnan laajentaminen. Esimerkiksi tuolloin ratkaisu saattaa löytyä huolellisen vertailun päätteeksi valitusta yrityslainasta.

Yrityslainalla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna rahoitusvaihtoehtoa esimerkiksi laitehankintoihin, varaston täydennykseen tai liiketoiminnan laajentamiseen. Mikäli yrityksesi tarvitsee lainaa investointejaan varten, mutta yrityksen varat eivät riitä niiden toteuttamiseen, voi kysymykseen tulla laina ilman vakuuksia.

Yrityslaina on harkinnan arvoinen rahoitusratkaisu monenlaisissa tilanteissa, yrityksen toimintahistorian pituudesta riippumatta. Yrityslaina saattaa nimittäin tarjota mahdollisuuden myös yritystoiminnan käynnistämiseksi. Niin ikään se voi kannatella matkailualan yritysten kaltaisia sesonkibisneksiä hiljaisten kausien yli tai koitua yritystoiminnan pelastukseksi esimerkiksi sairauden yllättäessä. Myös maailmantalouden heilahtelut tai koronaepidemian kaltaiset, odottamattomat käänteet saattavat johtaa vakavaraisenkin yrityksen yrityslainan tarpeeseen.

Yrityslainaa haettaessa on laadittava yksityiskohtainen selvitys lainan käyttötarkoituksesta. Yrityslainahakemukseen tarvitaan Y-tunnus, liiketoimintasuunnitelma ja lainanhaun syy. Yrityslainaa voi hakea myös toiminimellä. Nimensä mukaisesti yrityslainaa haetaan yritykselle ja lainan takaisinmaksu on yrityksen, ei yksityishenkilön vastuulla. Lainanhaun edellytyksenä on yrityksen luottokelpoisuus.

Yrityslainanotto edellyttää huolellista budjetointia ja ennakointia

Tarvitsipa yrityslainaa mitä päämäärää varten hyvänsä, on syytä suunnitella lainanottoa huolellisesti. Liian suuri investointi voi olla etenkin taloudellisesti epävarmoina aikoina riskialtis valinta, joten yrityksen maksukyvyn on oltava realistisesti arvioituna ennen lainahakemuksen täyttämistä.

Laskelmissa kannattaa jättää pelivaraa maksuerien suhteen. Etenkin aloittelevan yrittäjän on syytä suunnitella taloushallintoaan osaavan asiantuntijan kanssa, eikä tehdä suuria päätöksiä pikaisesti, oman tietämykseensä ja optimiseen innostukseensa nojautuen.

Yrityslainan käyttötarkoituksia on yhtä monia kuin yrityksiäkin, joten sopivan lainaratkaisun räätälöinti on joka tilanteessa tarpeen. Lainaa on viisainta ottaa ainoastaan ehdottomasti tarvittava määrä, jotta yritys suoriutuu maksueristä ongelmitta.

Vertailu ja kilpailuttaminen ovat avainasemassa yrityslainaa haettaessa

Suomalaisten yrittäjien asialla toimii Suomen Yrittäjät, joka tarjoaa jäsenilleen monenlaisia palveluita niin omien asiantuntijoidensa kuin noin 100 ulkopuolisen neuvontaa antavan tahon avulla.

Ennen yrityslainan hakemista kannattaa ottaa selvillä saatavilla olevista lainavaihtoehdoista ja vertailla niitä huolellisesti. Parhaiten oman yrityksen tarpeisiin soveltuvien yrityslainavaihtoehtojen löydyttyä edessä on lainojen kilpailuttaminen.

Yrityslainavertailu ja kilpailuttaminen pitävät huolen siitä, että yritys saa parhaan mahdollisen lainatarjouksen. Lainavertailussa tulee kiinnittää huomiota todelliseen vuosikorkoon, joka sisältää kaikki lainaan liittyvät kustannukset.

Lainaehdot on toisinaan laadittu epäselvästi tai harhaanjohtavasti. Mikäli laina herättää kysymyksiä, saa apua lainanmyöntäjäkandidaatin asiakaspalvelusta. Lainaehtojen on oltava täysin selvät ennen lainapapereiden allekirjoitusta, sillä lainaehdot ja yleiset sopimusehdot velvoittavat luonnollisesti kumpaakin osapuolta.

Lisää Luotot & Lainat