Energia 101 - kaikki mitä sinun tarvitsee tietää sähköstä

Energia 101 - kaikki mitä sinun tarvitsee tietää sähköstä
Energia

Tässä artikkelissa kerromme kaiken sähköstä. Mitä sähkö on? Milloin sähkö keksittiin? Millainen on Suomen sähköverkko? Millaisia sähkön tuotantomuotoja on nykyisin olemassa? Mistä sähkön hinta koostuu? Millainen sähkösopimus kannattaa valita? Mikäli siis jokin kysymys sähköstä askarruttaa, löydät siihen vastauksen, kun jatkat lukemista.

Mitä sähkö on?

Yksinkertaisesti selitettynä sähkö on ilmiö, jossa energiaa siirtyy paikasta toiseen elektronihiukkasten liikkeellä. Sähköä on opittu käyttämään energiankäytössä ja tiedonsiirrossa laajasti moniin eri tarkoituksiin ja se onkin yksi tärkeimmistä luonnonilmiöistä ihmiskunnalle. Sähköenergian kulutusta mitataan kilowattitunneilla, ja myös sähkön hinta ilmoitetaan muodossa snt/kWh.

Sähkön historiaa

Sähkö on ilmiönä tunnettu jo vuosituhansia ja sen historiaan liittyy paljon mielenkiintoisia tutkimuksia eri aikakausina, jotka tänä päivänä tuntuvat ehkä hieman hupaisiltakin; miten sähköä esimerkiksi pidettiin 1700-luvulla vielä salaperäisenä nesteenä tai voimana?

Vasta 1800-luvulla sähköä alettiin käyttämään valaistuksessa, kun Alessandro Volta keksi ensimmäisen laitteen, jolla pystyttiin tuottamaan jatkuvaa sähkövirtaa. Sen jälkeen sähkön käyttämisestä tehtiinkin paljon uusia, tieteellisiä havaintoja, joiden myötä kehitettiin muun muassa sähkömoottorit ja paljon muita sähkölaitteita.

Suomessa ensimmäinen sähkövalo syttyi jo vuonna 1882 Finlaysonin tehtaan kutomosalissa Tampereella. Vuoteen 1920 mennessä oli lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin tullut oma sähkölaitos. 1900-luvulle tullessa oltiin muutenkin päästy isoin harppauksin eteenpäin, sillä silloin otettiin käyttöön esimerkiksi radio, televisio, tietokoneet ja matkapuhelimet. Sähkötekniikan käytöstä tuli arkipäiväistä ja yhä enemmän keksittiin erilaisia tapoja hyödyntää sähköä sekä elektroniikkaa esimerkiksi eri teollisuuden aloilla.

Nykyisin sähköä käytetään moniin eri tarkoituksiin, joista kotitalouksissa suurimmaksi on noussut kotien valaistus. Myös kylmälaitteet ja kodin elektroniikka ovat kärkipäässä, ja lämmitykseen kuluu jopa 50 % kodin energiankäytöstä.

Sähkön tuotantomuodot

Sähkön tärkeimmät energialähteet Suomessa ovat ydinvoima, vesivoima, turve, maakaasu, kivihiili ja puupolttoaineet. Nykyään yhä enemmälti sähköä tuotetaan niin, ettei se kuormita ympäristöä ja ilmastoa. Luonnonvaroja on maailmassa rajallinen määrä, jonka vuoksi on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen. Uusiutuvia energiamuotoja käyttämällä voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista ylipäätään. Tämän vuoksi vihreä sähkö, eli ympäristösähkö, on erittäin tärkeässä roolissa. Vihreän sähkön tuotannossa energia saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten auringosta, tuulivoimasta, vesivoimasta, maalämmöstä ja biokaasusta.

Uusiutuva energia on siis energiaa, jota nimensä mukaisesti saadaan edellä mainituista uusiutuvista lähteistä. Biopolttoainetta saadaan Suomen metsissä, pelloilla ja soilla kasvavista biomassoista sekä bioperäisistä jätteistä. Bioenergia on siis puhdasta ja ympäristöystävällistä, uusiutuvaa energiaa. Tällä hetkellä bioenergia muodostaa Suomessa 77 % uusiutuvasta energiasta ja se kattaa 30 % koko maan energiankulutuksesta.

Tilastokeskuksen mukaan uusiutuvilla energianlähteillä katettiin Suomessa 38 % koko energiankulutuksesta vuonna 2019, kun vuonna 1990 uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli vain 18 %. Suomi on kirinyt huimasti tässä ja uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta on ollut toiseksi suurinta EU-maiden joukossa. Suomi on myös koko maailman johtavia maita uusiutuvien energianlähteiden, erityisesti bioenergian hyödyntämisessä.

Uusiutumattomia energiamuotojaovat sen sijaan fossiiliset polttoaineet, kuten öljy, maakaasu ja kivihiili. Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet biomassoista ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Uusiutumattomiin energiamuotoihin kuuluu myös ydinvoima, jonka energia saadaan uraanista. Uraani on kallioperästä tai merivedestä eroteltu, metallinen alkuaine. Se ei kuitenkaan pala energiantuotannossa, jonka vuoksi sitä ei voi kutsua fossiiliseksi polttoaineeksi. Täällä voit tutustua tarkemmin eri sähköntuotantomuotoihin, sekä niiden suhteellisiin osuuksiin Suomessa.

Suomen sähköverkko

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö, jonka omistavat Suomen valtio sekä suomalaiset eläkeyhtiöt. Fingridin tehtävänä on turvata yhteiskunnassamme varma sähkö tilanteesta riippumatta, sekä huolehtia siitä, että Suomi saa sähköä ilman häiriöitä. Sähköenergiaa on helppo siirtää pitkiäkin matkoja, mutta sitä on erittäin hankala varastoida. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että sähköä kulutetaan ja tuotetaan joka hetki yhtä paljon. Sähkön käyttäjät siis maksavat erikseen sähkön myyjälle sähköenergiasta, ja paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle sähkönsiirrosta.

Suomen koko sähköjärjestelmä koostuu voimalaitoksista, kantaverkosta, alueverkoista sekä sähköä kuluttavista laitteista. Suomen sähköverkossa on noin 400 voimalaitosta, ja eri toimijoiden ylläpitämistä sähkön siirto- ja jakeluverkoista voimalaitosten tuottama sähkö siirretään maan eri osissa oleville kuluttajille, noin kolmeen miljoonaan kotiin. Kodit saavat sähkönsä aina jakeluverkosta, kun taas suuremmat sähkönkuluttajat, kuten teollisuus, kauppa ja maatalous voivat liittyä joko jakeluverkkoon, suurjännitteiseen jakeluverkkoon tai kantaverkkoon. Koska sähkön pientuotanto, kuten aurinkosähkö, yleistyvät koko ajan, jakeluverkkoihin liitetään yhä enemmän voimalaitoksia.

Suomen sähköverkkoon kuuluu myös yhteyksiä ulkomaille, sillä Suomen sähköverkko on osa pohjoismaista yhteiskäyttöverkkoa. Kantaverkko on yhdistetty Ruotsin, Norjan, Viron ja Venäjän verkkoihin. Esimerkiksi Nordic Green Energy on norjalaisen Troms Kraft-energiaryhmän tytäryhtiö, joka tarjoaa sähköntuotantoa, jakeluverkkoja ja sähkön myymistä asiakkailleen Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Sähkösopimus ja sähkön hinta

Sähkön hinta on noin 6-8 snt/kWh. Kilpailuttamalla sähkösopimuksen voit saada hinnan jopa alle 4 senttiin kilowattitunnilta. Se ei ehkä kuulosta suurelta, mutta kun sähköenergian hinta on tippunut puolella, huomaat eron sähkölaskun kilahtaessa postiluukusta. Varsinkin jos asut omakotitalossa ja sähkönkäyttäjiä on perheessä useita, voit säästää satoja euroja, ellei jopa yli tuhannen euron vuodessa.

Suomessa on useita eri sähköyhtiöitä ja useimmilla niistä voit valita sähkösopimukseen haluamasi tuotantotavan. Tällöin yhtiö tuottaa sähköä vähintään sen verran, kuin asiakkaille myydään kutakin tuotantomuotoa. Sähkön hinta vaihtelee sopimuksen keston, sopimustyypin ja sähkön tuotantotavan mukaan. Myös maailmanmarkkinat ja jopa sää vaikuttavat sähkön hintaan. Esimerkiksi energiapula ja maakaasun hinta vaikuttavat tällä hetkellä suuresti sähkölaskuun koko Euroopassa.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta; sähkönsiirrosta, sähköverosta ja sähköenergiasta. Sähkölaskun suuruudesta jokaisen edellä mainitun osuus on noin kolmannes. Sähköveron määrästä päättää eduskunta, ja veron määrä on noussut huimasti viime vuosien aikana. Sen sijaan teollisuuden sähkövero on alentunut, sillä teollisuuden sähköistymistä halutaan tukea ilmastosyistä. Sähkön siirtohintaan ei voi vaikuttaa, sillä se on aina sama riippumatta siitä, miltä sähköntarjoajalta ostat sähkösi. Sen sijaan sähköenergian hinta vaihtelee eri yhtiöillä, ja oma sähkönkulutuksesi vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen ratkaisevasti.

Sähkösopimuksen valinnassa tulee huomioida monia asioita. Asutko kerrostalossa vai omakotitalossa? Lämmitätkö kotisi sähköllä ja montako henkilöä taloudessa asuu? Onko ympäristöarvot tärkeitä? Lähes kaikkien sähköntarjoajien nettisivuilta löytyy erillinen työkalu, joka laskee arvion sähkönkulutuksestasi, ja sen avulla voit löytää itsellesi parhaimman sähkösopimuksen tarpeisiisi. Mikäli ympäristöystävällinen sähkö kiinnostaa, tarjoaa muun muassa Ilmatar 100 % kotimaista, päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa.

Sähkövertailu ennen sopimuksen tekoa

Kun olet selvittänyt hieman, millaista sähkösopimusta olet etsimässä ja haluatko kiinnittää huomiota esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen, voit vertailla erilaisia sähkösopimuksia. Halvimman hinnan löydät tietenkin myös kilpailuttamalla.

Sähkövertailun tekeminen ja sähkösopimusten kilpailutus kannattaa siis tehdä, ennen kuin solmit uuden sähkösopimuksen. Aika ajoin sopimuksia kannattaa kilpailuttaa muutenkin, sillä sähkösopimuksiin ja hinnoitteluun tulee muutoksia jatkuvasti, eikä niitä tietenkään hinnassa huomioida puolestasi. Muista kuitenkin, että jos vaihdat sähkönmyyjää useammin kuin kerran vuodessa, saattaa paikallinen jakeluverkkoyhtiösi laskuttaa sähkömittarin lukemisesta aina sopimuksen päättyessä. SuomiArvostelut-sivustolta voit käydä myös lukemassa muiden asiakkaiden arvioita eri sähköntarjoajista, sillä hyvän sähköyhtiön valinnassa muiden kokemuksista on tietenkin hyötyä.

Paljonko sähköä kulutat?

Useimmat suomalaiset eivät tiedä, paljonko heidän vuotuinen sähkönkulutuksensa on. Keskiverron suomalaisen kotitalouden kulutus on noin 8900 kWh vuodessa, mutta esimerkiksi 57 neliöisessä kerrostaloasunnossa, jossa asuu 2 henkilöä, voi sähkönkulutus olla vain 2500 kWh luokkaa vuodessa, mikä vastaa noin 350 euroa. Luonnollisesti suuren asunnon kulutus voi jopa tuplata summan.

Sähkönkulutukseen vaikuttaa moni asia, kuten se, kuinka monta ihmistä taloudessa asuu, onko kyseessä kerrostalo vai omakotitalo, kuinka vanha talo on kyseessä ja millainen on sen lämmitysjärjestelmä. Lisäksi elintavat vaikuttavat, sillä esimerkiksi paljon urheilevat pesevät pyykkiä useammin ja lapsiperheet käyttävät enemmän sähköä kuin eläkeläispariskunta. Myös päivittäinen ruoanlaitto näkyy sähkölaskussa. Pyykkikoneen käyttö voi maksaa jopa yli 300 euroa vuodessa, joten pese täysiä koneellisia silloin, kun on tarve, ja pese pyykit pienemmissä lämpötiloissa jos mahdollista.

Näin voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen

Sähkön säästäminen säästää rahaa, kuin myös luontoa. Yhä useampaa kiinnostaa päästöjen vähentäminen ja paremmat valinnat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Monesti myös sähkölaskun näkeminen laittaa miettimään, missä kaikessa olisikaan mahdollista säästää. Tässä siis muutama säästövinkki sähkönkäyttöön:

• Älä käytä kodin laitteita turhaan. Sammuta kaikki laitteet, joita et käytä.
• Säädä lämmitys tai ilmalämpöpumppu pienemmälle. Jo parin asteen muutos säästää paljon energiaa.
• Lattialämmitys on talvella kiva, mutta voisiko sitäkin säätää hitusen pienemmälle? Samaten lattialämmityksessä parin asteen ero säästää paljon sähköä.
• Tarkista ovien ja ikkunoiden tiivisteet, jotta lämpö ei karkaa.
• Pidä autoa lämmityksessä vain sen tarvitsema aika. Kylmillä ilmoilla tunti on sopiva, leudommilla ilmoilla puolikin tuntia riittää.
• Hyödynnä ylimääräinen lämpö. Piditkö juuri saunaa päällä tai käytitkö uunia? Avaa saunan ovi tai uunin luukku käytön jälkeen, jotta saat hukkalämmön käyttöön.
• Sammuta valot huoneista, joissa et oleskele.
• Valitse energiatehokas lamppu ja käytä spottivaloja, jotka valaisevat vain tietyn alueen.
• Älä pidä saunaa turhaan päällä. Mene saunaan heti, kun se on lämmin, ja sulje kiuas heti saunomisen lopetettuasi.

Kodin sähkönkulutusta on siis helppo pienentää yksinkertaisilla keinoilla, ja näin säästää myös sähkölaskussa. Vaihtamalla sähkösopimuksesi ekologiseen tuulisähkösopimukseen voit pienentää hiilijalanjälkeäsi kahdeksalla prosentilla, ja näin tehdä ympäristölle ja ilmastolle suotuisan teon.

Sähköntuotannon vaikutukset ilmastoon

Fossiilisen energian

hiilidioksidipäästöt ovat lähes 10 miljardia tonnia vuodessa, mikä on todella suuri määrä. Vaikka hiilidioksidi on välttämätöntä elämälle, se muuttuu ongelmaksi, kun sitä on liikaa. 30 vuoden ilmastotyö ja moninaiset neuvottelut eivät ole edelleenkään saaneet ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta laskuun, vaan se jatkaa nousuaan edelleen. Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin pysähtymään, pitäisi lähes kaiken polttamiseen perustuvan energiantuotannon vähentyä useita prosentteja vuosittain, ja loppua kokonaan vuosisadan puolen välin jälkeen.

Useat sähköyhtiöt pyrkivätkin hiilineutraaliuteen seuraavan 10 vuoden sisällä. Hiilineutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä eikä näin lämmitä myöskään ilmastoa. Myös hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Suomi onkin edelläkävijä ilmastotoimissa ja jatkaa pohjoismaista ilmasto- ja energiayhteistyötä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, kuin myös vahvistaa johtajuutta kansainvälisessä ilmastopolitiikassa.

Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi on Suomessa monia. Esimerkiksi kivihiilen energiatuotannon tulee päättyä viimeistään toukokuussa 2029, ja energiayhtiöiden kiviihiiltä korvaavia investointeja tuetaankin erilaisilla kannustimilla. Tuulivoiman osuutta energiantuotannossa kasvatetaan jatkuvasti ja valtionhallinto luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä, kannustaen kaikkia muitakin julkisia toimijoita samaan.

Pikaopas sähkösopimuksen tekoon

Lopuksi vielä pikaopas, jonka avulla löydät helposti itsellesi sopivimman sähkösopimuksen, kun muutat uuteen kotiin. Selvitä seuraavat asiat:

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva sopimus?

Mieti, kuinka pitkäksi aikaa sopimuksen tarvit. Määräaikainen sopimus tuo turvaa hinnan heilahteluille ja kuukausihinta on usein edullisempi, sillä määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa hinta mukailee aina sähkön markkinahintaa, jolloin hinta voi olla kalliimpi, mutta toisaalta voit hyötyä paljonkin sähkön hinnan laskusta. Sen etuna on myös tietenkin se, että voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa.

Minkä sähkön tuotantomuodon valitset?

Useat sähköyhtiöt tarjoavat nykyisin tuotantomuodon valintaa veloituksetta, jolloin voit valita itsellesi mieluisimman. Lisätietoa uusiutuvista energialähteistä, sekä myytävän sähkön alkuperästä löydät Energiaviraston nettisivuilta.

Paljonko kulutat sähköä?

Kun tiedät oman sähkönkulutuksesi, on helpompi vertailla sopimuksia ja hintoja. Erilaisia laskureita löytyy esimerkiksi energiayhtiöiden nettisivuilta. Kun ilmoitat laskuriin asumismuodon, asuinpinta-alan ja asukasmäärän, saat arvion siitä, kuinka paljon keskivertoisesti vastaavanlainen talous kuluttaa.

Yleissähkö, pörssisähkö vai pakettisopimus?

Useimmiten esimerkiksi kerrostaloasuntoon kannattaa valita kuukausimaksuton yleissähkö, koska sähkönkulutus on pientä eikä itse sähköstä maksettava hinta yleensä muodosta kovin suurta osuutta sähkölaskun loppusummasta. Isompiin kotitalouksiin kannattaa harkita pörssisähköä, sillä sen hinta vaihtelee esimerkiksi vuorokauden ajan mukaan. Pörssisähkön hintaa on toki vaikea ennustaa, mutta vertailuissa se on pitkällä aikavälillä tullut edullisimmaksi isoissa kotitalouksissa.

Kilpailuta sähkö.

Etenkin omakotitaloissa lämmitys tapahtuu usein sähköllä, jolloin edullinen sähkösopimus voi tuoda merkittäviä säästöjä vuoden aikana. Tällä hetkellä halvin sähkösopimus ei ole välttämättä halvin enää puolen vuoden päästä, joten eniten säästät vertailemalla sähkön hintoja ja kilpailuttamalla sopimuksesi tasaisin väliajoin.

Lisää Energia