Kuinka arvostelut voivat auttaa sinua tekemään tietoisen päätöksen?

Kuinka arvostelut voivat auttaa sinua tekemään tietoisen päätöksen?

Tunnistat taatusti tilanteen, jossa mietit minkä tahansa tuotteen ostamista ja teet siitä pikaisen haun netissä löytääksesi sitä aikaisemmin käyttäneiden kommentteja? Nykypäivänä lähes jokainen harrastaa sitä tai ainakin kysyy kaverin mielipidettä asiaan. Netti onkin täynnä tietoa, arvosteluja ja kommentteja miljoonista tuotteista.Tiedosta ja arvosteluista voi olla suurta apua ostopäätöksen tekemisessä, mutta miten hyötyisit tästä digitaalisesta puskaradiosta parhaiten ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota arvosteluja lukiessa? Tutustutaan lähemmin arvostelujen vaikutuksesta päätöksentekoon.

Miksi arvosteluja halutaan lukea?

Arvostelujen tai yleensäkin tiedon etsintä netissä vaatii motivaation. Ostopäätöstä tai palvelun ostamista harkitessa suurin motivaatio on haave siitä, mitä kyseinen tuote tai palvelu voi tuoda elämään. Kuinka paljon se muuttaa arkea tai kuinka tarpeellinen se on.

Lisäksi potentiaalinen ostaja haluaa alentaa mahdollista riskit, jonka hän voivat kokea tuotteen ostamisen jälkeen. Suorat käyttäjäkokemukset ovat yhtä lailla parhain tapa saada suoraa tietoa tuotteesta eikä niiden lukeminen kestä kauaa. Kun taas toisaalta kuluttajan täytyisi etsiä laajasti tuotetietoa, vertailla sitä ja analysoida itse sen mahdolliset hyödyt ja haitat.

Oikeiden käyttäjien mielipide kertoo suoraan tuotteen käyttökokemuksesta ilman myyvien tahojen korulauseita. Niistä voi tulla ilmi myös sellaisia asioita, kuten tiettyjä tuoteominaisuuksia ja erikoistoimintoja, joita et itse välttämättä tule ajatelleeksi ennen tuotteen ostoa.

Joskus arvostelut voivat olla paras tapa vertailla kahta samantyyppistä tuotetta muuten kuin teknisten ominaisuuksien perusteella. Ne toimivat siis yhtä aikaa niin tietolähteenä kuin suosittelijana.

Arvosteluiden hyödyt päätöksenteossa

Kuten aikaisemmin jo mainitsimme, arvostelut ovat samalla suosittu keino etsiä tietoa tuotteesta sekä tärkeä suosittelija. Myyjän tai palveluntarjojaan kannalta tämä on erinomainen asia, koska ne ovat tehokkaita myyntiapulaisia.

Jotta arvostelujen lukemisella olisi hyötyä, kannattaa kiinnittää huomiota niiden määrään ja laatuun. Mitä enemmän arvosteluja netistä löytyy, sitä suositummasta tai myydymmästä tuotteesta yleensä on kyse. Laadukas arvostelu ei ole myöskään yhden tai kahden sanan ytimekäs lausahdus, vaan sen tulisi olla mahdollisimman looginen, objektiivinen ja sisältää mahdollisesti faktoihin perustuvia väitteitä tuotteesta.

Laatuun vaikuttaa myös luotettavuus. Tutkimusten mukaan kuluttajat kokevat arvostelut aivan eri tavalla, jos ne esiintyvät virallisilla tuotesivustoilla ja jälleenmyyjien sivuilla kuin silloin kun kyseessä on täysin kolmas osapuoli.

Niin sanottujen some-vaikuttajien tuotearvostelut ja mielipiteet ovat yhtä lailla suosittu tapa saada tietoa käyttökokemuksesta ja jopa nähdä tuotteen käyttö suoraan sosiaalisen median tilillä. Tässä tapauksessa kuitenkin kolmansia osapuolia, joilla ei ole suoraa kaupallista yhteyttä tuotteeseen, pidetään luotettavimpina juuri niiden riippumattomuuden takia.

Arvostelut antavat yrityksestä luotettavan kuvan

Kuluttajien lisäksi yrityksetkin hyötyvät arvosteluista. Ne eivät ole pelkästään hyviä myyntityökaluja, mutta ne kertovat tuotteen lisäksi myös yrityksen palveluista, arvoista ja laadusta. Ne voivat tällä tavoin myös parantaa yrityksen mainetta.

Yhtä lailla yritykset voivat kannustaa ihmisiä kirjoittamaan arvosteluja tarjoamalla siitä erikoistarjouksia tai pisteitä. Se voi tapahtua myös kolmannen osapuolen palvelussa. Esimerkiksi Googlen kautta voidaan arvostella nähtävyyksiä, palveluntarjojia ja liikkeitä, jolloin arvostelun kirjoittaja kerää siitä myös pisteitä sekä nousee tasoja ylöspäin.

Kirjoitettuja arvosteluja tulee myös hoitaa oikeaoppisesti. Yrityksen maine voi olla kokonaan mennyt, jos se muuttaa arvostelujen sisältöä, luo niitä koneellisesti tai vastaa niihin epäammattimaisesti. Kyseessä on samalla tärkeä asiakaspalvelukanava.

Tietoisen päätöksen tekeminen arvostelujen perusteella

Jotta voit itse tehdä tietoisen ostopäätöksen arvostelujen avulla, sinun tulisi siis ymmärtää ensinnäkin se, mikä on motivaatio arvostelun kirjoittamisen takana ja onko se laadukas sekä luotettava. Yhtä lailla suuri määrä käyttäjäkommentteja kertoo tuotteen suosiosta ja jopa mahdollisesti myyntiluvuista.

Vaikuttajat, viralliset merkkisivustot ja suorat jälleenmyyjät voivat julkaista arvosteluja, joissa on vain positiivinen sävy ja täten ne voivat väärentää tuotteesta saatavaa tietoa. Paljon objektiivisempaa tietoa saa kolmansien osapuolten sivustoilta, jotka eivät saa suoraa taloudellista hyötyä tuotteeen myynnistä.

Arvosteluita lukemalla voit saada seuraavat hyödyt:

  • Voit tunnistaa tuotteen käyttämiseen liittyviä ongelmia

  • Voit saada paremmin tietoa tuotteesta

  • Voit vertailla vaihtoehtoja helpommin

  • Lisäksi saat käytännön tietoa oston jälkeisestä palvelusta

Aikaisemmin tuotetta käyttäneiden kokemukset tarjoavat oikeaa, korutonta tietoa tuotteesta, sen käytöstä ja sen myyjän tai valmistajan palveluista ennen ja jälkeen ostotapahtuman. Useampia arvosteluja lukemalla pystyt itsekin muodostamaan objektiivisen näkemyksen tuotteesta ja sen käytöstä sekä tekemään mahdollisesti ostopäätöksen tai siirtyä etsimään tietoa jostain toisesta vaihtoehdosta.


Lisää